برتونیکس

berttonix

برتونیکس ( Berttonix ) در سال ۱۹۷۶در آلمان تاسیس شد.

محصولات مرتبط با چرم برتونیکس ( Berttonix ) در ترکیه، ایران، چین و ویتنام ساخته شده و توسط بسیاری از مردم در سراسر جهان استفاده می شود.

در چهار دهه گذشته برتونیکس ( Berttonix ) با استفاده از استانداردهای جهانی نیازهای مشتریان را به منظور مشتری محوری شناسایی کرده است.

برتونیکس ( Berttonix ) در حال جذب مشتریان بیشتر از طریق بهبود کیفیت و تنوع محصول است.