کاپرسه

Caprese Baner
caprese

کاپرسه (Caprese) با الهام از یک جزیره کوچک بکر خارج ازسواحل ایتالیا شروع شد،Caprese جهان مد روز خود را از زبان الهه شعر و موسیقی که عبارت است از :

“جزیره کاپری یک سرزمین است که برای قرن ها با آینده مد زنان مترادف بوده است.” می گیرد.

به همین دلیل است که Caprese با یک رویا شروع شد، رویایی برای ایجاد یک طیف آوانگارد از کیف دستی و لوازم جانبی  که توسط زن شهری امروز برای  نشان دادن فردا آراسته شده است.

طراحی Caprese همراه است با یک حس زیبایی شناسی و اعتماد به نفس برای هر زنی که آرزوهای خود را دارد.

شعار کاپرسه (Caprese) کشف مد از جهان کشف نشده  است.